Vaksinasjon er viktig for kjæledyret ditt

Vi vaksinerer dyrene for å beskytte dem mot smittsomme sykdommer som det ikke finnes effektiv behandling mot. Vaksinasjon er den viktigste måten til å bidra til å holde et lavt smittepress blant kjæledyrene våre.

Ved vaksinering tilfører man dyrene en ufarlig variant av en mikroorganisme som dyret skal beskyttes mot. Dette gjør at immunforsvaret aktiveres og gjør individet motstandsdyktig mot den aktuelle sykdommen.

Nyfødte valper og kattunger får tilført beskyttende antistoffer fra moren via råmelken de første levedøgnene. Det er derfor viktig at avlstisper følger et årlig vaksinasjonsprogram. Det er bare klinisk friske dyr som skal vaksineres. Det vil hos oss derfor utføres en generell helsekontroll for å vurdere om dyret er i form til å kunne få vaksine. En årlig helsekontroll er også av avgjørende betydning for å oppdage eventuell sykdom tidlig og dermed få mulighet til å sette i gang behandling på et tidlig stadium i sykdomsforløpet.

Hunder og katter har en kortere levetid enn oss mennesker. Det sies at et hundeår tilsvarer 7 menneskeår. Det kan derfor skje store forandringer med kroppen til våre firbente venner i løpet av ett kalenderår.

Dyrene bør skånes for ekstra påkjenninger eller unødig smittepress de første dagene etter vaksinasjon. Det er ikke uvanlig at dyret kan bli noe nedstemt og lettere påkjent den første dagen etter vaksinasjonen. Bivirkninger er sjeldne, men kan opptre som ufarlige lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, eller i mer sjeldne tilfeller som en anafylaktisk reaksjon som krever behandling hos veterinær.

Hund

Hunden bør rutinemessig vaksineres mot parvovirus, smittsom leverbetennelse og valpesyke. I tillegg vaksineres hunder mot deler av kennelhostekomplekset. Ved utenlandsopphold vaksineres hunden mot rabies og leptospirose.

Parvovirus

Parvovirus angriper hundens tarmslimhinne. Viruset kan også affisere hjertet, spesielt hos valper. Smitte er vanlig i Norge. En infisert hund skiller ut viruset med avføringen og smitter på den måten andre hunder. De første symptomene er først og fremst oppkast og diaré. Hundens parvovirus kan ikke smitte til mennesker.

Smittsom leverbetennelse

Smittsom leverbetennelse (HCC-Hepatitis Contagiosa Canis) er en alvorlig sykdom. Den skyldes et adenovirus som angriper hundens lever og slimhinner. Smitte spres direkte eller indirekte gjennom kontakt med urin, avføring, spytt og matskåler, men også via hundeeiere. Symptomer på sykdommen er høy feber, økt tørste, rennende øyne og nese samt blødninger fra slimhinnene. Smittsom leverbetennelse forekommer i Norge, men er ikke særlig utbredt takket være et fungerende vaksineprogram. Viruset smitter ikke til mennesker.

Valpesyke

Valpesyke skyldes et paramyxovirus som kan gi stor dødelighet. Valper er mest utsatt, men voksne hunder kan også bli syke. Sykdommen gir noen dager med høy feber og nedsatt appetitt, etterfulgt av oppkast, diaré, rennende øyne og nese, samt hoste. Hunden kan senere få sekundære lidelser som lungebetennelse og øyebetennelse. Enkelte hunder utvikler i tillegg nevrologiske symptomer. Viruset spres med dråpesmitte. Valpesykeviruset kan ikke infisere mennesker.

Kennelhoste

Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier og består ofte av to virus; parainfluensavirus og hundens adenovirus type 2, samt en bakterie (Bordetella bronchiseptica). På grunn av ulike agens som årsak til kennelhoste, kan man ikke få en fullstendig vaksine mot sykdommen. Vaksinen som gis i snuten er relativ ny på markedet og har vist seg svært effektiv mot kennelhoste. Virussmitte skjer via infiserte, luftbårne væskedråper fra hunder som hoster. Viruset angriper luftrør og bronkier som blir røde og irriterte og belagt med slim. Symptomer på smittsom kennelhoste er plutselige anfall med kraftig hoste, ofte etterfulgt av brekninger. Eier tror ofte at hunden har satt noe fast i halsen. Feber og nedsatt appetitt kan også forekomme. Som regel forsvinner symptomene etter 1- 2 uker.

Katt

Katter bør rutinemessig vaksineres mot kattepest og katteinfluensa. Ved utenlandsopphold vaksineres katten mot rabies.

Kattepest

Kattepest skyldes et motstandsdyktig parvovirus (felint panleukopenivirus FPV) som kan overleve utenfor vertsdyret i årevis. Viruset tåler høye temperaturer, høy pH og de fleste desinfeksjonsmidler. Symptomene på sykdom er feber, sløvhet, nedsatt appetitt, oppkast og diaré. Sykdommen kan være dødelig. Viruset smitter først og fremst via avføring, men også via spytt og urin. Viruset smitter ikke til mennesker.

Katteinfluensa

Betegnelsen katteinfluensa brukes om flere årsaker til infeksjoner i øynene og de øvre luftveiene hos katt. Kattens herpesvirus (felint rhinotrakeittvirus, FRV) er vanlig i kattepopulasjonen. Symptomer på smitte er feber, nedsatt appetitt, rennende nese og øyne, sår i munnslimhinnen og øyebetennelse. Sykdommen kan i enkelte tilfeller være dødelig. Smitte skjer spres ved direkte kontakt og via dråpesmitte. Viruset overlever latent i kroppen og kan bryte ut ved stressituasjoner. Kattens herpes kan ikke smitte til mennesker.

Felint calicivirus er et lite RNA-virus som forårsaker symptomer i de øvre luftveier og i noen tilfeller sår i munnslimhinne og forbigående halting. Smitteveiene er de samme som for herpes.

Clamydia er en bakterie som lever og formerer seg inne i kattens celler. Den spres via såkalte elementær legemer som kan overleve noen døgn i miljøet. Symptomene er hovedsaklig betennelse i øyeslimhinnen, samt rennende øyne og nese. Kattunger rammes hardere enn voksne. Clamydia smitter ved direktekontakt med øyesekret, men også via vagina (ved fødsel) og endetarm. Kattens clamydia kan i unntakstilfeller smitte til mennesker.