Huggormbitt

Huggormen liker å hvile ute i solen, og gjemmer seg om nødvendig. Den biter bare om den blir skremt, gjerne av en nysgjerrig hund som vil leke.

Ca. 30% av alle huggormbitt er tørre, altså uten gift. Men fordi det kan ta opptil 8 timer før symptomer utvikles anbefales behandling hos veterinær uansett.

Ved bitt må hunden, eller katten, holdes mest mulig i ro og kontakte veterinær. Ikke prøv å legg på bandasje, is, suge ut giften eller lignende.

Symptomer er ofte hevelse rundt bittstedet som kan gjøre veldig vondt, forandringer i puls og respirasjon, brekninger, bleke slimhinner og bevisstløshet.

Huggormtabletter inneholder kortison og skal IKKE brukes ved huggormbitt! Ny kunnskap og erfaring viser at kortison ikke gjør det bedre og kan i verste fall gi et dårligere utfall. Kortison senker immunforsvaret og dermed også hevelsen. Dette vil kunne gi giften bedre strømning ut i resten av kroppen.

Anbefalt behandling er væsketerapi over flere timer som støtteterapi. Ved symptomer trengs også nøye overvåking, smertestillende og antivenom/motgift. Alvorlig forgiftning kan gi leverskader og/eller nyresvikt, derfor vil en blodprøve være viktig del av utredning.

Selv om det går bra etter en forgiftning er det viktig for dyret å ta det helt med ro i opptil 2 uker etter bittet for å unngå senskader. Derfor anbefales også en kontroll med blodprøve i etterkant av bittet for å se at alt er som det skal.