Vi utfører flere typer kirurgiske inngrep på klinikken

Det legges stor vekt på sikkerhet for våre pasienter. Før alle inngrep får pasienten en grundig helsesjekk før de legges i narkose. Etterpå kan vi kan barbere bort pels og vaske operasjonsområdet før dyret flyttes inn på operasjonssalen hvor inngrepet foregår. Her blir de aller fleste lagt på gassnarkose før operasjonen starter.

Operasjonsal
Detaljbilde operasjon

Ved våre klinikker har vi moderne utstyr for gassanestesi og overvåking. I tillegg blir pasientene nøye overvåket både før, under og etter inngrepet. Vi kontrollerer oksygennivået i blodet, hjerterytme og dyrets temperatur. Det føres også en egen anestesijournal for alle inngrep som utføres i gassnarkose.

Etter operasjonen vil dyret ligge en tid på oksygen før det flyttes til vår oppvåkningsavdeling. Dyret blir overvåket til det er helt våkent og klart for hjemreisen. Vi utfører flere typer operasjoner på klinikken, fra rutineoperasjoner som kastrering og sterilisering, til keisersnitt og akutt operasjoner.