Ved poliklinikken utføres de første undersøkelsene av et sykt eller skadet dyr.

De aller fleste som kommer til oss blir behandlet i vår poliklinikk. 

Her gjør vi forebyggende behandlinger som helsekontroller, seniorsjekk, vaksiner, kloklipp og ID-merking. Ved poliklinikken utføres også de første undersøkelsene av et sykt eller skadet dyr. Vi behandler øreproblemer, øyeproblemer, småskader, halthet, diare/oppkast og annen sykdom.

Alle pasientene får en grundig helseundersøkelse hvor vi foretar en generell klinisk undersøkelse med måling av temperatur, sjekk av slimhinner og lymfeknuter, bukpalpasjon og lytting på hjerte og lunger. Videre undersøkes øyne og ører samt hud og hårlag.

Ved behov stalles dyret opp på klinikken for videre utredning, som f.eks. røntgen, blodprøver, urinprøve, ultralyd etc.  Dette er verdifulle diagnostiske hjelpemidler for å finne årsaken til sykdom. I noen tilfeller vil også kirurgi være en del av en videre utredning.